Pressmeddelanden

Kungsledens rapporttillfällen 2006

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) lämnar ekonomisk information avseende räkenskapsåren 2005 och 2006 vid följande tidpunkter:

• Bokslutskommuniké 15 februari 2006

• Årsredovisning 10 mars 2006

• Bolagsstämma 6 april 2006

• Delårsrapport januari - mars 25 april 2006

• Delårsrapport januari – juni 15 augusti 2006

• Delårsrapport januari – september 24 oktober 2006

Regulatorisk

 

 

 


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 739 fastigheter med ett bokfört värde om 24,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 145 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999