Pressmeddelanden

Kungsledens nomineringskommitté utsedd

Pressmeddelande 2005-10-20

Bolagsstämman år 2004 beslöt att styrelsens ordförande för etablerande av en nomineringskommitté årligen under september månad skall kontakta de större aktieägarna.

Efter samråd mellan ägarna har nomineringskommittén utsetts. Sammankallande är styrelsens ordförande Bengt Kjell och representanter för ägarna är KG Lindvall som representant för Robur, Gunnar Balsvik som representant för Kåpan Pensioner samt Olle Florén.

Regulatorisk