Pressmeddelanden

Kungsledens köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheten Dockan 9 i Växjö för 124 Mkr, motsvarande en direktavkastning om 8,0 procent. Fastigheten innehåller 14 600 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor och skola med ett hyresvärde om 15,8 Mkr. Tillträde sker den 1 december 2005.För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65This press release is available in English at www.kungsleden.se

Regulatorisk