Pressmeddelanden

Kungsledens årsredovisning 2004

Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.kungsleden.se.

Årsredovisningen i tryckt form kommer att börja distribueras till aktieägare och övriga intressenter i slutet av vecka 11.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 371 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 12,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 91 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.