Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har i tre separata affärer sålt följande fastigheter:

Fastigheten Malmö Söderport 7 har sålts för 44 MSEK. Fastigheten ligger centralt vid Gustav Adolfs Torg och har en uthyrningsbar yta om drygt 2.000 kvm. Fastigheten innehåller butiker och kontor.

Fastigheten Herkules 34 i Trelleborg har sålts för 36 MSEK. Fastigheten innehåller ca 4.400 kvm uthyrningsbar yta varav största delen utgörs av kontor.

Fastigheten Karlshamn Strömma 1:1 har sålts för 37,5 MSEK. Fastigheten innehåller drygt 17.000 kvm uthyrningsbar yta varav knappt 70 % utgörs av industri/lager och resterande del av kontor.

Ovanstående fastigheters köpeskilling uppgår till totalt 117,5 MSEK och direktavkastningen baserat på köpeskillingen beräknas till 5,75 %.

Köpeskillingen överstiger med 21,5 MSEK det bokförda värdet per 31 december 2004. Köpeskillingen överstiger dessutom med 14,5 MSEK den interna värdering som ligger till grund för fastigheternas nya bokförda värde i enlighet med de nya redovisningsregler som gäller från och med den 1 januari 2005. Detta belopp kommer att redovisas som reavinst under kvartal 1 2005.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk

 


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 371 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 12,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 91 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999