Pressmeddelanden

Kungsleden säljer och köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Kanoten 7 i Karlstad för 125 Mkr med en reavinst om 4 Mkr. Fastigheten innehåller ca 10 000 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor. Köpare är Klövern.

Kungsleden förvärvar vidare fastigheten Skruven 3 i Kungälv för 58 Mkr. Fastigheten innehåller drygt 8 000 kvm uthyrningsbar yta och direktavkastningen beräknas till 8 %.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, COO Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70