Pressmeddelanden

Kungsleden säljer och justerar prognos

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fyra fastigheter nordöst om Stockholm till Fastighetspartner för en köpeskilling om 282 Mkr innebärande en reavinst om 36 Mkr. Fastigheterna innehåller 31 000 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor, med ett hyresvärde om 30 Mkr.

Affären ingår i Kungsledens resultat för det fjärde kvartalet 2004.

Bolaget ändrar också prognosen för verksamhetsåret 2004 om ett resultat före skatt om 530 Mkr till ett resultat före skatt om 550 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden AB (publ) tfn 08-503 052 06, mobil 070 – 690 65 65

Regulatorisk