Pressmeddelanden

Kungsleden säljer Lindome Centrum

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer Lindome Centrum för 74 Mkr vilket är 19 Mkr över bokfört värde och 29 Mkr över anskaffningsvärde. Köpare är det finska bolaget Citycon Oyi. Fastigheten innehåller knappt 8 000 kvm uthyrningsbar yta varav ca 60 % är affär och knappt 40 % kontor.

Frånträde är beräknat att ske den 3 januari 2006.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk