Pressmeddelanden

Kungsleden säljer Klas 11 i Västerås

Pressmeddelande 2005-11-07

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Klas 11 i Västerås för 100 Mkr. Försäljningspriset översteg senaste värdering enligt balansräkningen med 5 Mkr och anskaffningsvärdet med 15 Mkr. Köpare är familjen Ulf Paulson. Direktavkastningen baserat på försäljningspriset uppgår till ca 6 %. Fastigheten innehåller drygt 9.000 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor. Frånträde sker den 15 november 2005.

Regulatorisk