Pressmeddelanden

Kungsleden säljer butiksfastigheter i Karlstad

Pressmeddelande 2005-11-21

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fyra butiksfastigheter i Karlstad för 450 MSEK med en reavinst om 25 MSEK. Direktavkastningen baserat på försäljningspriset uppgår till
6 %. Köpare är det danska investmentbolaget I/S Ejendomsinvest. Frånträde av fastigheterna sker den 1 februari 2006.

Fastigheterna som är centralt belägna i Karlstad innehåller knappt 26.000 kvm uthyrningsbar yta varav ca 60 % affär och 35 &% kontor. Hyresvärdet i fastigheterna uppgår till drygt 41 MSEK.

Regulatorisk