Pressmeddelanden

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 25 centralt belägna fastigheter i Karlstad av Tornet. Förvärvspriset uppgår till 1 049 MSEK och direktavkastningen beräknas till 7,75 %. Fastigheterna innehåller drygt 108 000 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor och butiker, och har ett hyresvärde om ca 125 MSEK. ”Vi är mycket glada över att i rådande marknadsläge kunna förvärva detta bestånd som passar väl in i vår affärsidé vad avser stabilitet i drift och likvida fastigheter som öppnar för nya affärsmöjligheter” säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar till affären. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65