Pressmeddelanden

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har i tre separata affärer förvärvat 9 fastigheter.

Ett fastighetspaket med 7 fastigheter i Malmö/Lund har förvärvats för 178 MSEK till en beräknad direktavkastning om 7,8 %. Fastigheterna innehåller knappt 22 000 kvm uthyrningsbar area, främst kontor och butiker, med ett hyresvärde om knappt 20 MSEK.

Vidare har en industri och lagerfastighet förvärvats i Ängelholm för 60 MSEK till en beräknad direktavkastning om knappt 10 %. Fastigheten innehåller drygt 11 000 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om drygt 5 MSEK.

Slutligen har en fastighet förvärvats i Västerås för 77 MSEK till en beräknad direktavkastning om 9,5 %. Fastigheten innehåller 23 000 kvm uthyrningsbar yta med en blandning av butiker och industri/lager. Hyresvärdet uppgår till knappt 12 MSEK.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk