Pressmeddelanden

Kungsleden köper vårdfastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper två vårdfastigheter och ett bostadshus av Fastighets AB Eric Ekblad för 93 Mkr. Vårdfastigheterna i Norrahammar och Gränna i Jönköpings kommun innehåller en uthyrningsbar yta om 4 263 kvm. Hyresgäster är den offentliga sektorn och genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till ca 10 år. Bostadshuset består av 1 751 kvm bostäder och 846 kvm butiker och är beläget i Norrahammar i Jönköpings kommun. Förvärvet sker till en beräknad direktavkastning om 6,8 %.