Pressmeddelanden

Kungsleden köper skolfastigheter och förtidslöser hyreskontrakt

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat två skolfastigheter för totalt 108 Mkr till en beräknad direktavkastning om 8,25 %. Fastigheterna som är belägna i Malmö och Göteborg innehåller ca 9000 kvm uthyrningsbar yta.

Kungsleden förtidslöser även hyreskontrakt innebärande en ökning av hyresintäkterna 2005 med 40 Mkr. Nuvarande redovisningsprinciper medger inte en periodisering av intäkterna på kvarvarande hyresperiod.

Regulatorisk