Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighetsportfölj från Tornet

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 32 fastigheter i mellersta och södra Sverige för 1 050 Mkr till en bedömd direktavkastning om 7,4 %. Säljare är Fastighets AB Tornet.

Fastigheterna innehåller drygt 180.000 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor och industri/lageryta, med ett hyresvärde om ca 134 Mkr.

Tillträde är beräknat att ske den 1 mars, 2006.