Pressmeddelanden

Kungsleden förhandlar om förvärv

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förhandlar med Västra Götalandsregionen om förvärv av ca 33 vårdfastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 645 Mkr.

Försäljningen ska godkännas av fastighetsnämnden inom Västra Götalandsregionen den 17 mars.

De 33 fastigheterna finns i 20 av regionens totalt 49 kommuner och har en sammanlagd yta om ca 180 000 kvm. Ytorna används för regionens administration, primär- och tandvård, sjukgymnastik samt innehåller lokaler för äldreboende. Hyresvärdet uppgår till ca 124 Mkr varav 60 % kommer från regionens egna verksamheter och 40 % från externa hyresgäster, främst kommuner.

Avsikten är att samtliga regionens verksamheter skall bli kvar i sina lokaler vid ett ägarskifte och att hyresavtalen med regionen skall löpa med ett vägt genomsnitt på 6 år.

Om fastighetsnämnden godkänner affären är målet att kunna ingå ett bindande köpeavtal senast den 18 mars med tillträde den 2 maj 2005.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk

 


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 371 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 12,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 91 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999