Pressmeddelande18 mars 2005

Kungsleden bildar nytt affärsområde – förvärvar vårdfastigheter för en miljard

Kungsleden bildar ett nytt affärsområde, Vårdfastigheter, och förvärvar 44 fastigheter för totalt cirka 1 045 Mkr i Västra Götaland respektive Storstockholm. Kungsleden avser att fortsätta investera i vårdfastigheter – en fastighets¬kategori som väl passar in i affärsidén att äga och förvalta fastigheter med hög och stabil avkastning. Kungsleden förvärvar även två äldreboendefastigheter för cirka 250 Mkr.

Kungsleden inleder en satsning på fastigheter inom vårdområdet och bildar affärsområdet Vårdfastigheter. Bakgrunden är att det tidigare aviserade förvärvet av 33 vårdfastigheter för cirka 645 Mkr från Västra Götalandsregionen nu genomförs parallellt med ett förvärv av fastigheter för vård för cirka 400 Mkr i Storstockholm från Stena Fastigheter. Direktavkastningen för samtliga förvärvade vårdfastigheter uppgår till 8,5 procent.

Vårdfastigheter med attraktiv risk- och avkastningsnivå
Vårdfastigheter i bra lägen, med exempelvis vårdcentraler, representerar en fastighets¬kategori med en attraktiv risk- och avkastningsnivå i linje med Kungsledens affärsidé. Detta är fastigheter där det ställs stora krav när det gäller förvaltning och utveckling. Med sin erfarenhet, bland annat från äldreboendeområdet, och bolagets organisation har Kungsleden goda förutsättningar att både framgångsrikt genomföra förvärv av vård¬fastigheter och bedriva en effektiv förvaltning av dem.

Vårdsektor i förändring skapar möjligheter
Det sker stora strukturförändringar inom vårdsektorn, bland annat i form av fokusering av landstingens verksamheter till specialist- och akutvård. Många landstingsägda sjukhus¬fastigheter inrymmer idag till stor del vårdcentraler och lokaler för tandvård, rehabilitering mm, men även privat driven sjukvård eller annan närliggande verksam¬het. Kungs¬leden bedömer att fler landsting överväger att lämna sin roll som fastighetsägare, dels för att frigöra medel för sin kärnverksamhet, dels för att fastigheter med en stor del externa hyresgäster kräver hantering som landstingen inte är beredda att satsa resurser på och som bedöms ligga utanför deras verksamhetsområde.

”Vår satsning på äldreboendefastigheter de senaste tre åren har varit mycket framgångsrik. På samma sätt har vårdfastigheter – med stabila hyresgäster, långa hyresgästrelationer och attraktiva lägen, men med speciella krav på förvaltningen – en stor potential. Detta är hus som behövs, oavsett den strukturomvandling som nu sker inom vården. Vår ambition är att växa inom detta område”, säger Jens Engwall, Kungsledens VD i en kommentar.

Förvärv av vårdfastigheter i Västra Götaland
Kungsleden har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen om ett tidigare aviserat förvärv av 33 vårdfastigheter för en total köpeskilling om cirka 645 Mkr. Fastigheterna finns i 20 av regionens 49 kommuner och har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 150 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 129 Mkr. Därav kommer 60 procent från regionens egna verksamheter, bland annat primär- och tandvård, sjukgymnastik och administration, medan 40 procent härrör från externa hyresgäster, främst kommuner. Tillträde sker den 2 maj 2005.

Förvärvet berör 27 anställda i Västfastigheter, regionens fastighetsförvaltning. Dessa kommer att erbjudas anställning i Kungsleden.


Förvärv av vård- och äldreboendefastigheter i Storstockholm
Kungsleden har även tecknat avtal med Stena Fastigheter om förvärv av elva vårdcentraler med en total uthyrningsbar yta om 37 900 kvm i olika förortscentrum i Storstockholm för en total köpeskilling om cirka 400 Mkr. Största hyresgäst är Stockholms Läns Landsting. Tillträde sker den 15 april 2005.

Samtidigt förvärvar Kungsleden från Stena Fastigheter två äldreboendefastigheter vid Täby Centrum och Stockholms innerstad, samt en byggrätt i Täby där ett äldreboende avses uppföras. Förvärvet omfattar en sammanlagd uthyrningsbar yta om 20 900 kvadratmeter. Köpe¬skillingen uppgår till cirka 250 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig