Pressmeddelanden

Kallelse till bolagsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 7 april 2005 kl.14.00 på biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på ordinarie stämma enligt bolagsordningen samt: • Styrelsens förslag till bolagsstämman att genomföra en aktiesplit, 2:1, genom ändring av bolagsordningens § 5. Nomineringskommittén har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jonas Nyrén, Anna Weiner-Jiffer och Per-Anders Ovin. Kungsleden AB (publ) Jens Engwall Bilaga: Kallelse till bolagsstämma

Regulatorisk