Pressmeddelanden

Kungsledens nomineringskommitté utsedd

På Kungsledens bolagsstämma våren 2004 beslutades att styrelsens ordförande under september månad skulle kontakta de större aktieägarna för etablerande av en nomineringskommitté.

Efter samråd mellan ägarna har till nomineringskommitté utsetts Kungsledens ordförande Bengt Kjell, Henrik Sandberg som representant för SPP Liv samt Olle Florén.

För ytterligare information, kontakta:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil 070-594 53 98

Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

 


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 381 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 12,1 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 100 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.