Pressmeddelanden

Kungsledens första kvartal: Driftöverskott 232 Mkr, + 16 %

Kungsledens första kvartal: Driftöverskott 232 Mkr, + 16 % · Resultat före skatt uppgick till 133 (109) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till 156 (81) Mkr, motsvarande 8,20 (4,30) kr per aktie. · Hyresintäkter och driftöverskott ökade med 10 (8) respektive 16 (5) procent till 384 (349) Mkr respektive 232 (200) Mkr. · Under delårsperioden har 12 fastigheter avyttrats för 503 Mkr med ett resultat på 29 Mkr och 7 fastigheter förvärvats för 266 Mkr. · Prognosen för verksamhetsåret 2004 om ett resultat före skatt på 500 Mkr kvarstår. " Det är glädjande att se att driftresultatet uppvisar en positiv utveckling. De kostnadsökningar som präglade föregående år har inte upprepats. Detta i kombination med de köp och försäljningar som genomförts under perioden har förbättrat möjligheten att infria den lämnade prognosen om ett resultat före skatt på 500 Mkr", säger Jens Engwall, VD i Kungsleden. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se[REMOVED GRAPHICS] Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 418 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 12,2 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 109 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/22/20040422BIT00640/wkr0001.pdf Hela Rapporten