Pressmeddelanden

Kungsleden utökar koncernledningen

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) utökar koncernledningen med två personer i samband med en organisationsförändring, Verksamhetsområdet äldreboende blir en region och dess chef Göran Linder kommer att ingå i Kungsledens koncernledning. Lars Thagesson, nuvarande chef för region Öst utses till Operativ chef (COO) med ansvar för samtliga regioner i Kungsleden.

Till ny chef för region Öst har utsetts Åke Kaur, nuvarande fastighetschef inom region Öst. Åke Kaur kommer även han att ingå i koncernledningen.

Efter dessa förändringar, som träder i kraft den 19 januari, består Kungsledens koncernledning av följande personer: Jens Engwall VD, Johan Risberg vVD ekonomi- och finansdirektör, Lars Thagesson Operativ chef, Åke Kaur regionchef Öst, Benny Ivarsson regionchef Väst, Eskil Lindnér regionchef Syd samt Göran Linder regionchef Äldreboende.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se