Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Malmö Kupolen 2 för 84 Mkr med en reavinst om 14 Mkr. Köpare är Volito Fastigheter AB. Direktavkastningen beräknat på köpeskillingen uppgår till 7,8 %.

Fastigheten innehåller knappt 10 000 kvm uthyrningsbar yta varav knappt hälften utgörs av kontor och resterande del av lager/industri.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk