Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer i två separata affärer 11 fastigheter på 9 orter för 135 Mkr med en reaförlust om 2 Mkr. Direktavkastningen på köpeskillingen uppgår till 7,6 %.
Fastigheterna som är belägna på mindre orter har en uthyrningsbar area på 28 500 kvm med ett hyresvärde på 21,5 Mkr.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk