Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 3 fastigheter i Skövde för 95 Mkr med en reavinst om 8 Mkr.
Fastigheterna som innehåller knappt 14 000 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor, säljs till en
direktavkastning om 8,3 % baserat på försäljningspriset.

Köpare är Venturum Fastigheter och familjen Källsson.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65