Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Väktaren 7 i Karlstad för 53 Mkr med en reavinst om 4 Mkr.
Fastigheten innehåller drygt 6.000 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor, med ett hyresvärde på 6 Mkr.
Köpare är Paritt AB.
För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk