Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Pomona 9 i Borås för 33 Mkr med en reavinst om drygt 6 Mkr.
Fastigheten innehåller ca 3.300 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor, med ett hyresvärde om knappt 4 Mkr.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk