Pressmeddelande20 december 2004

Kungsleden säljer

Pressmeddelande 2004-12-20

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har i tre separata affärer sålt fastigheterna Helsingborg Fiskaren 40, Malmö Lejonet 2 samt Falköping Rådmannen 1-3 för totalt 171 MSEK med en vinst om 20 MSEK.

Fiskaren 40 är en bostads- och butiksfastighet i centrala Helsingborg med en yta om 1.700 kvm och ett hyresvärde om knappt 2 MSEK.

Lejonet 2 är en kontors- och restaurangfastighet belägen på Lilla Torg i Malmö med en yta om knappt 6.000 kvm.

Rådmannen 1-3 är en butiks-/kontors- och bostadsfastighet i centrala Falköping med en yta på 6.800 kvm och ett hyresvärde om ca 5 MSEK.

Avkastningen på köpeskillingen uppgår till ca 6,1 %.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig