Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Malmö Vakteln 3, Vakteln 17 och Vakteln 23.

Försäljningspriset uppgår till 64,5 Mkr vilket motsvarar ca 14 500 kr/kvm. Direktavkastningen på försäljningspriset uppgår till
ca 6 %.

Vidare har Kungsleden sålt fastigheten Jönköping Vakten 1 för 55 Mkr. Fastigheten innehåller ca 5000 kvm uthyrningsbar yta.

Ovanstående försäljningar genererar en vinst om
30 Mkr.

Regulatorisk