Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Malmö Gustav Adolf 12 för 55 Mkr, vilket ger en reavinst om 5 Mkr. Fastigheten innehåller drygt 3 100 kvm kontor.

Direktavkastningen beräknat på köpeskillingen uppgår till ca 4,5 %.

Regulatorisk