Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 12 fastigheter i Sollentuna till ett företag inom New Cap AB för en köpeskilling om 412 Mkr. Fastigheterna som innehåller 43 000 kvm uthyrningsbar yta, främst kontor, har ett hyresvärde om 46 Mkr. Direktavkastningen beräknad på köpeskillingen uppgår till 7,9 %.

”Det är mycket glädjande att vi i rådande marknadsläge kan genomföra affären. Det är vår önskan att under året minska vårt bestånd av kontor i Storstockholmsområdet” säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Anders Orrling, NewCap, tfn 08-545 132 50, mobil 070-555 30 44

Regulatorisk