Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 5 fastigheter i Botkyrka, Sigtuna och Södertälje. Fastigheterna säljs för 65 Mkr vilket ger en reavinst på 12 Mkr. Direktavkastningen på försäljningspriset beräknas till 9,2 %.

Fastigheterna innehåller drygt 10 000 kvm uthyrningsbar yta, främst industri och lager.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk