Pressmeddelande31 mars 2004

Kungsleden säljer och köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 50 % av aktierna i Hemsö Äldreboende AB till ett Catella Holdingkoncernen närstående bolag.

Hemsö Äldreboende har fastigheter för 595 Mkr inom sektorn Äldreboende. Direktavkastningen uppgår till ca 8,1 %. Kungsleden har en option att förvärva de sålda aktierna under perioden 1 december 2004 - 1 december 2006 till ett förutbestämt pris.

Försäljningen genomförs för att öka Kungsledens möjligheter till ytterligare förvärv inom sektorn vilka annars skulle kunna gå förlorade.

Försäljningen ger ingen resultateffekt.

Hemsö Äldreboende AB har vidare förvärvat Saltsjöbadens sjukhus i Nacka kommun för 124 Mkr. Fastigheten innehåller
ca 10 000 kvm uthyrningsbar yta i huvudsak avsett för äldreboende. Direktavkastningen uppgår till 7 %. Fastigheten är uthyrd till Carema på ett avtal som löper till 2011-09-30.

Säljare är ett bolag gemensamt ägt av HSB och Veidekke.

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig