Pressmeddelanden

Kungsleden säljer och justerar prognos!

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har i flera enskilda affärer sålt fastigheter för 166 MSEK med en direktavkastning om 5,4%. Försäljningarna ger en reavinst om ca 12 MSEK.

Bolaget ändrar också prognosen för verksamhetsåret om ett resultat före skatt till minst 500 MSEK till ett resultat före skatt om 530 MSEK.

”Försäljningarna är ytterligare ett led i att minska risken i fastighetsportföljen”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

Regulatorisk