Pressmeddelanden

Kungsleden rapporttillfällen räkenskapsåret 2004

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) lämnar ekonomisk information avseende räkenskapsåret 2004 vid följande tidpunkter.

Bokslutskommuniké 17 februari, 2004
Årsredovisning mars 2004
Bolagsstämma 1 april, 2004
Delårsrapport januari – mars 22 april, 2004
Delårsrapport januari – juni 18 augusti, 2004
Delårsrapport januari – september 21 oktober, 2004

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, VVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se