Pressmeddelanden

Kungsleden köper!

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper 3 äldreboendefastigheter av Sundsvalls kommun.

Äldreboendefastigheterna förvärvas för 142 Mkr med en beräknad avkastning på 7,8 %. Fastigheterna innehåller 19 500 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om 16 Mkr.

Affären innefattar även att Kungsleden har förpliktigat sig att förvärva industri- och lagerfastigheter till ett värde av 75 Mkr för det fall att ett ingånget köpekontrakt kring dessa ej fullföljs med annan köpare.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk