Pressmeddelanden

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har köpt 10 fastigheter av Bröderna Edstrand-koncernen för 204 MSEK.

Förvärvet innehåller fastigheter med en uthyrningsbar yta om 100.000 kvm med ett hyresvärde om 23 MSEK. Direktavkastningen baserat på förvärvspriset beräknas till 11 %.

I samband med affären tecknar Bröderna Edstrand-koncernen hyreskontrakt i de berörda fastigheterna med en hyrestid upp till 15 år. Vidare erhåller Bröderna Edstrand-koncernen en option att påkalla tillbyggnad av en fastighet inom 4 år till en beräknad investeringskostnad om 30 MSEK och en avkastning om 10%.

”Det är mycket glädjande att kunna genomföra affären med Bröderna Edstrand-koncernen då vi får fastigheter som kompletterar vårt befintliga bestånd samtidigt som vi får en stabil hyresgäst”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.
För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


Regulatorisk