Pressmeddelanden

Kungsleden köper!

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar via bolag äldreboendefastigheterna Norrköping Konstantinopel 6 och Göteborg Näset 130:1 av Skandrenting AB och äldreboendefastigheten Arlöv 11:294 av Erik Thun AB för en total köpeskilling, inklusive omkostnader, om 228 Mkr.

Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till 15 500 kvm. Beräknad direktavkastning uppgår till 7,9 %. De totala hyresintäkterna inklusive räntebidrag uppgår till 23,1 Mkr. 64 % av hyresintäkterna har en kommunal motpart och genomsnittlig hyrestid uppgår till 10 år.

"Ett förvärv av tre moderna äldreboendefastigheter på långa hyreskontrakt som passar väl in i vår äldreboendeportfölj", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden AB (publ) tfn 08-503 052 06, mobil 070 – 690 65 65
Göran Linder, chef affärsområde Äldreboende Kungsleden, tfn 08-503 052 07, mobil 070-690 65

Regulatorisk