Pressmeddelanden

Kungsleden köper äldreboende

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat 8 äldreboendefastigheter av Gävle kommun och Gavlegårdarna AB.

Fastigheterna innehåller 491 lägenheter avsedda för äldreboende och förhyrs till stora delar av Gävle kommun. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till 48 930 kvm och genererar en hyresintäkt om 36 Mkr, inklusive räntebidrag. Av hyresintäkterna kommer 89 % från kommunen och den genomsnittliga kontraktstiden uppgår till 14 år.

Fastighetens förvärvspris uppgår till 390 Mkr inklusive förvärvsomkostnader.

”Ännu ett förvärv direkt från kommunen vilket tydligt visar att vi har blivit en intressant aktör för kommunerna inom äldreboende”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk