Pressmeddelanden

Kungsleden köper 2 kommersiella fastigheter i Göteborg

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat Angered 94:1 (Angereds Centrum) och Backa 171:1 (belägen inom Backaplans handelsområde) i Göteborg för en köpeskilling om 280 mkr till en avkastning om 9 %. Säljaren är Diligentia.

Totalt uppgår uthyrningsbar yta till 46 800 kvm fördelade på butik och kontor. Den vakanta ytan uppgår till 2 300 kvm. Tillträde sker den 1 april.

Regulatorisk