Pressmeddelanden

Kungsleden köper !

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två äldreboendefastigheter och en skola av PEAB för 220 Mkr.

Äldreboendefastigheterna Järven 6 om 5 400 kvm och Pjäsen 12 om 6 600 kvm är belägna i Norrköping respektive i Visby på Gotland. Fastigheten Järven 6 skall genomgå en totalrenovering som beräknas vara färdigställd 2005-04-01 och då hyras ut till Norrköping kommun på kontrakt tom 2020-03-31. Färdigställandet ingår i köpeskillingen. Pjäsen 12 är uthyrd till Gotlands kommun på hyreskontrakt tom 2029-05-31.

Järven 5 om 3 000 kvm är uthyrd till en privatskola på hyreskontrakt tom 2018-06-30.

De totala hyresintäkterna inklusive räntebidrag uppgår till 21,9 Mkr. Direktavkastningen beräknas uppgå till 8,2 %.

- Bra äldreboendefastigheter på långa hyreskontrakt med kommunal motpart passar väl in i vår äldreboendeportfölj, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

Regulatorisk