Pressmeddelanden

Kallelse till bolagsstämma i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 1 april 2004 kl. 14:00 i Konserthuset, Grünewaldssalen, Stockholm.

Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på ordinarie stämma enligt bolagsordningen samt:

nomineringskommitténs förslag till ändrat nomineringsförfarande
Nomineringskommittén har vad gäller val av styrelse föreslagit omval av Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jonas Nyrén, Anna Weiner Jiffer och Per-Anders Ovin.

Kungsleden AB (publ)

Jens Engwall

Bilaga: Kallelse till bolagsstämman.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se