Pressmeddelanden

Kungsledens tredje kvartal: Driftsöverskott 235 Mkr

Kungsledens tredje kvartal: Driftsöverskott 235 Mkr · Resultat efter skatt uppgick till 263 (262) Mkr, motsvarande 13,90 (13,80) kr per aktie. · Omsättning och driftsöverskott ökade med 7 (26) respektive 4 (30) procent till 1 033 (967) Mkr respektive 647 (623) Mkr. · Under delårsperioden har 37 (51) fastigheter avyttrats för 458 (490) Mkr med ett resultat på 57 (61) Mkr och 25 (9) fastigheter förvärvats för 893 (345) Mkr. · Prognos om ett resultat om minst 450 Mkr före skatt kvarstår. - I en fortsatt besvärlig hyresmarknad med höga driftskostnader har vi förbättrat driftsöverskottet ytterligare. Genom att vi i första hand vuxit inom fastigheter för äldreboende och samtidigt prioriterat försäljningar av kommersiella fastigheter har vi även förbättrat den riskjusterade avkastningen i vårt bestånd, säger Jens Engwall, VD Kungsleden. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 418 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 117 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00510/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00510/wkr0002.pdf Hela rapporten