Pressmeddelanden

Kungsledens rapporttillfällen räkenskapsåret 2003

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) lämnar ekonomisk information avseende räkenskapsåret 2003 vid följande tidpunkter.

- Bokslutskommuniké 20 februari 2003

- Årsredovisning mars 2003

- Bolagsstämma 10 april 2003

- Delårsrapport januari – mars 23 april 2003

- Delårsrapport januari – juni 15 augusti 2003

- Delårsrapport januari – september 24 oktober 2003


För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65