Pressmeddelanden

Kungsledens första halvår: Stabila kassaflöden

Kungsledens första halvår: Stabila kassaflöden · Resultat efter skatt uppgick till 174 Mkr, motsvarande 9,20 per aktie. · Omsättning och driftsöverskott ökade med 7 respektive 3 procent till 695 Mkr respektive 412 Mkr. · Under delårsperioden har 30 fastigheter avyttrats för 422 Mkr med ett resultat på 56 Mkr och 23 fastigheter förvärvats för 519 Mkr. · Kungsleden har beslutat förvärva resterande 50 procent av det med Catella gemensamt ägda joint venture bolaget Hemsö Äldreboende AB. · Prognos om ett resultat om 450 Mkr före skatt kvarstår. - Trots en tuff marknad då många av våra hyresgäster inom näringslivet haft en besvärlig period är våra kassaflöden fortsatt starka. Vårt agerande under denna period har varit defensivt och präglats av att vi prioriterat att sälja kommersiella fastigheter och köpa äldreboendefastigheter med låg risk och långa kontrakt. Vi känner tillförsikt och en viss optimism om ökad aktivitet Inför det andra halvåret. Med en stark och vältrimmad organisation och ett fastighetsbestånd med starka kassaflöden är vi redo för nya utmaningar, säger Jens Engwall, VD Kungsleden. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 423 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,4 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 120 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030814BIT00920/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030814BIT00920/wkr0002.pdf Hela rapporten