Pressmeddelande20 februari 2003

Kungsledens bokslutskommuniké: Rekord igen!

Kungsledens bokslutskommuniké: Rekord igen! ·Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr vilket motsvarar 23,80 (20,10) per aktie. ·Utdelningen föreslås höjas till 12,00 (10,50) kr per aktie, en ökning med 14 procent. ·Driftsöverskottet ökade med 28 procent till 818 (638) Mkr. ·Prognos för verksamhetsåret 2003 om ett resultat före skatt på minst 450 Mkr. Kungsleden har idag lämnat sin bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2002. Ännu ett rekordår för Kungsleden. Fastighetsportföljen uppgår till drygt 10,1 Mdr och resultatet före skatt ökade med 19 procent till 450 Mkr. Under året avyttrades 67 fastigheter för 880 Mkr med ett resultat om 136 Mkr och samtidigt förvärvades fastigheter för 1 289 Mkr. Förvärven har skett till en direktavkastning om 8,7 procent och avyttringarna till en mot försäljningsvärdet beräknad direktavkastning om 6,5 procent. Under året har investeringar inom kategorin Äldreboende nästan fördubblats och uppgår nu till knappt 22 procent av beståndets värde. " 2002 är ett år då Kungsleden bevisat att affärsmodellen fungerar även i kärvare tider vilket inte minst försäljningarna och vår låga vakansgrad visar. Vår satsning inom äldreboendet ger oss vidare möjlighet att säkerställa en hög och stabil avkastning, vilket är vår affärsidé, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the financial statement are available in English at www.kungsleden.se [REMOVED GRAPHICS] Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 430 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,1 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 123 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030219BIT01380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030219BIT01380/wkr0002.pdf

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig