Pressmeddelanden

Kungsledens årsredovisning 2002

Kungsledens årsredovisning 2002 Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.kungsleden.se. Årsredovisningen i tryckt form kommer att börja distribueras till aktieägare och övriga intressenter i slutet av vecka 12. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release is available in English at www.kungsleden.se [REMOVED GRAPHICS] Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 430 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,1 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 123 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00350/wkr0002.pdf Årsredovisning 2002