Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har under det första kvartalet 2003 sålt 16 fastigheter för totalt 180 Mkr med en reavinst före försäljningsadministration om 30 Mkr. Den värdemässigt största försäljningen avser fastigheten Kettil 7 i Västerås, en butiksfastighet mer känt som Sigmahuset.

Under det andra kvartalet har fastigheterna Luleå Braxen 1 samt Sollefteå Färgaren 3 och Källaren 3 sålts för 89 Mkr med en reavinst om 10 Mkr före försäljningsadministration.

"Det är glädjande att se att försäljningarna under inledningen av 2003 är fortsatt goda och att affärer görs inom alla fastighetskategorier och geografiska marknader" säger Kungsledens VD Jens Engwall, i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se