Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt tre fastigheter i Uddevalla och två i Trollhättan.

Försäljningspriset uppgår till 83 Mkr innebärande en reavinst om cirka 20 Mkr. Försäljningen redovisas i det fjärde kvartalet.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se