Pressmeddelanden

Kungsleden säljer.

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har under november sålt 5 fastigheter i Haninge, Kumla, Örebro, Lidingö och Landskrona. Försäljningspriset uppgår till 135 Mkr med en vinst på drygt 10 Mkr. Fastigheterna har sålts till en beräknad direktavkastning om 7,4 % på försäljningspriset.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se