Pressmeddelanden

Kungsleden säljer och köper.

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Malmö Kajan 37. Försäljningspriset uppgår till 50 Mkr och köpare är Variant Fastighets AB.

Samtidigt har Kungsleden sålt fastigheten Falun Yttre Åsen 12 och Västra Falun 1. Försäljningspriset uppgår till 102 Mkr och köpare är Solrosen Invest AB.

Totalt ger ovanstående försäljningar en reaförlust om 4 Mkr.

Kungsleden har vidare förvärvat ett bolag med betydande skattemässiga förluster. Förvärvet beräknas öka koncernens eget kapital med 130 Mkr eller 6,90 kronor per aktie. Efter förvärvet beräknas Kungsledens förlustavdrag per 2003-09-30 uppgå till cirka 1,1 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se